Dezynfekcja narzędzi

Dezynfekcją nazywamy wszystkie działania mające na celu zniszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. Dochodzi tutaj do eliminowania form wegetatywnych drobnoustrojów chorobotwórczych, które znajdują się na powierzchni narzędzi oraz w ich wnętrzu. Dezynfekcję narzędzi stomatologicznych można wykonać wykorzystując trzy metody: chemiczną, fizyczną, termiczno-chemiczną. Dezynfekowane narzędzia stomatologiczne powinny być w całości zanurzone w roztworze biobójczym. Każdorazowo należy zwracać uwagę na zalecaną przez producenta długość przetrzymywania narzędzi w roztworze. Drobne narzędzia należy dezynfekować oddzielnie, a w przypadku tych bardziej złożonych, konieczne jest uprzednie rozkręcenie. Dezynfekcję ułatwia specjalna wanienka, wyposażona w przykrywkę i cedzak. Pamiętaj aby podczas wkładania narzędzi, a także wyciągania, zabezpieczyć dłonie ochronnymi rękawiczkami. Zachowaj szczególną uwagę podczas dezynfekowania narzędzi ostrych. Wymyte i zdezynfekowane narzędzia stomatologiczne możesz osuszyć bawełnianą ściereczką lub za pomocą przeznaczonej do tego maszyny. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności wanienkę należy wymyć oraz zdezynfekować. Podczas przechowywania musi ona pozostać sucha.