Zwroty i reklamacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 

 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy na zakup materiałów i sprzętów dokonany przez sklep internetowy tech-dent.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Ważne! Istnieje wiele produktów, które są wyłączone spod przepisów o zwrocie w handlu przez internet. Są to między innymi zapieczętowane towary, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą lub pocztą elektroniczną, na adresy:

TECHDENT CENTER

TASIEMSKI, PIETRUCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Głogowska 44,

01-743 Warszawa

e-mail: biuro@tech-dent.pl

 1. W celu odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z udostępnionego przez nas FORMULARZA ZWROTU TOWARU (PDF) / FORMULARZA ZWROTU TOWARU (WORD) (prosimy kliknąć w wybrany link) lub ze wzoru oświadczenia udostępnionego przez UOKiK.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym dla tejże czynności (14 dni).
 3. Zwracane artykuły należy przesłać na nasz adres: Techdent Center, ul. Głogowska 44, 01-743 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy wraz z poprawnie wypełnionym formularzem. Przesyłka z towarem powinna zostać odpowiednio przez Państwa zabezpieczona przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
 4. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zadbanie o to, żeby odsyłane do nas artykuły nie nosiły śladów użytkowania, a oryginalne opakowania producentów, banderole czy nalepki informujące, że po otwarciu produkt nie podlega zwrotowi, pozostały nienaruszone. W takich sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
 5. Koszty związane ze zwrotem towarów ponosi Kupujący czyli Państwo.

 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności za zwrócone towary niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od zawartej z nami umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy na podany przez Państwa w formularzu rachunek bankowy oraz po wystawieniu faktury korygującej lub paragonu korygującego, które zostaną przekazane Państwu na podany w formularzu adres mailowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO REKLAMACJI

 

 1. Każdy kupujący ma prawo do reklamacji wadliwego towaru lub usługi w ramach gwarancji.
 2. Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem przedsiębiorcy – gwaranta, czyli producenta, importera, dystrybutora lub sprzedawcy, i dotyczy jakości towaru.
 3. Reklamacje jakościowe dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z parametrami technicznymi dostarczonych towarów i wymagają oceny właściwego producenta lub gwaranta, który jest dostawcą produktu.
 4. Reklamacje mogą zostać zgłoszone telefonicznie pod numerem telefonu 22 8690765, alternatywnie na adres mailowy biuro@tech-dent.pl.
 5. Każda zgłoszona do nas reklamacja zostanie niezwłocznie rozpatrzona.
 6. Zamawiający, Odbiorca, Użytkownik reklamowanego produktu zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowany towar wraz etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji (o ile to możliwe) i dostarczyć go na swój koszt na nasz adres: Techdent Center, ul. Głogowska 44, 01-743 Warszawa wraz z załączonym, dokładnie wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym: FORMULARZ REKLAMACYJNY (PDF) / FORMULARZ REKLAMACYJNY (WORD) (prosimy kliknąć w wybrany link)
 7. Reklamowane instrumenty i urządzenia muszą być wyczyszczone i zdezynfekowane (wymóg wynikający z procedur higienicznych i zasad bezpieczeństwa) i wysterylizowane. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, reklamowany towar zostanie odesłany do Klienta bez rozpatrywania reklamacji, aż do czasu ponownego dostarczenia go w stanie zgodnym z zasadami procedur higienicznych.
 8. W celu szczegółowej oceny uznania zasadności reklamacji, reklamowany towar zostanie przez nas niezwłocznie przekazany do producenta lub dostawcy czyli gwaranta.
 9. Dołożymy wszelkich starań, aby czas rozpatrywania reklamacji był jak najkrótszy, zastrzegamy jednak możliwość wydłużenia tego procesu ze względu na fakt, że serwis niektórych producentów znajduje się poza granicami Polski, co w sposób znaczący może wydłużyć okres oceny i naprawy reklamowanych towarów. Prosimy Państwa o wyrozumiałość.