Vitremer / zest. 5g + 2,5ml

Od podanej ceny nie udzielamy dodatkowych rabatów.

  • Cena netto: 324,07 zł 350,00 zł
  • szt.

Vitremer to światło- i chemoutwardzalny, modyfikowany żywicą szkło-jonomerowy materiał do wypełnień i odbudowy.

Zalety: Do głównych zalet Viteremeru można zaliczyć: system potrójnego utwardzania: 1) utwardzanie światłem lampy, 2) wiązanie chemiczne, 3) polimeryzacja addycyjna; a także: adhezję do twardych tkanek zębów, wysokie uwalnianie jonów fluoru oraz biozgodność tkankową i dobrą estetykę uzyskiwaną przy 6 odcieniach.

Vitremer wiąże się pod wpływem światła widzialnego. Dodatkowo materiał ten posiada dwa mechanizmy samoutwardzania, umożliwiające względnie szybkie utwardzenie w przypadku utrudnionego dostępu światła, co umożliwia nakładanie materiału grubymi warstwami. Vitremer zaleca się stosować z użyciem jednoskładnikowego, światłoutwardzalnego primera, który zwilża łączone powierzchnie, ułatwiając adhezję. Dla uzyskania lepszej estetyki zaleca się stosowanie materiału nadającego połysk - jest to jednoskładnikowa, światłoutwardzalna żywica bez wypełniacza.

Wskazania: wypełnienia ubytków klasy III, wypełnienia ubytków przyszyjkowych, erozji i abrazji; wypełnienia ubytków w obrębie korzenia; wypełnienia ubytków klasy I i II w zębach mlecznych; tymczasowe, długoczasowe wypełnienia ubytków klasy I i II w zębach stałych; wypełnienia ubytków i podcieni w zębach przewidzianych pod uzupełnienia protetyczne; odbudowa zębów pod uzupełnienia protetyczne.

Dostępne kolory: A3

Dostępne opakowanie: proszek 5g (A3), płyn 2,5ml, primer 2ml, materiał nadający połysk 2ml (Vitremer Finishing Gloss), akcesoria.